Lokalplanen

LOKALPLAN NR. 2: Boligområde ved Pileparken i Rødekro. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001 – 2013 for Rødekro Kommune

<link til lokalplan kommer>